kakenam neki Minister nebo urerioshek Rashid Echesa

Kaibokchi ofisaekab DCI mengotetab neki Minister nebo urerioshek Rashid Echesa eng komasta nebo Karen eng taonitab Nairobi kochengei kartasishekab komonut kotinygei ak yaetab mungaretab karishek eng ortinwek chematagunotin.

Kachengso ofisaekchatak eng kotab Echesa eng kasarta nesirei saishek angwan ole eng let ko kanyor kartasishek cheterter chemakingen kele bo nee.

Kanyor uindo ofisaekchatak kochut kotab Echesa kosupkei ak nekakerotin kurgotik ole kayaach kosiir inatut asi kochut orit.

Mwaat kele kingaal Echesa biik 3 cheboto kwony ne mosoget ak koibee karishekwai.

Kosupkei ak noto ko kaikweri ofisaekchoto bo DCI karishek 5 chebo lelesta cheboto Land Cruiser V8 chekanyor eng mengotetab Echesa asi kotoret eng chikilishet netesetai.

Kakimut Echesa nekamitei koinyi kwo keteshetab DCI asi ketepsee kotinygei ak noto.

Kamwa ogiliotab Echesa, Brian Khaemba kole maiyanat kakwoutionoto kaib DCI eng mwaet kole koingeet icheek kirwoget nekibek eng kenyitab 2016 eng mwaet mitei kiy nechengei ofisaekchoto bo DCI.

Kabit nito wikishek chengering kongete ngenam ak kirwokchi Echesa kotinygei ak tender nebo lembech nebo rabinik silingishek Billion 39 netinyegei ak aletab karikab luget chebo KDF ole kikitiakta eng bail.