Kalititetab ngatutik chetelelchini pcheitaet rabinikab chamaishekab

Nyolu kilitit ngatutik chetelelchini pcheitaet ak poishetab rabinik chekikochini chamaishekab polotet eng emoni.

Nito ko kosupkei ak Registrar nebo chamaishekab polotet Anne Nderitu nekamwa kole nyolu kobit telelchinet nekararan nebo rabinikchatak.

Kamwa Nderitu kole nyalu eng chamaishekab polotet che nyoru rabinik kobun serkali kopoishe rabinikchatak eng kakimitetab chama ak ibunetab demokrasia kobate manyalu kepoisie eng oret neya.