Sometab chemungarainikab hoteli eng’ Chebara

Kakomongei alake eng chemungarainikab Hoteli eng komasta nebo Chebara ak Chebiemit eng Marakwet West akosom serkali kotustus ngatutik ak magutik chemagat keitchi kotomo keyaat Hotelishek eng kasari tesetai ngoiyonditab Corona.

Kosupkei ak chemungarainichatak,ko koromen missing magutikchoto ak kou noto konyalu kitustus amu makimuchi keitchi.

Kabit nito eng kasarta nekomwa serkali kole kiyotei makaweshek kobate magat keitchi magutik cheterter kotomo keyaat makaweshekchoto.