Borietab coronavirus eng Nandi County

Eng kasarta netesetai koeetu miondab Corona eng emet, ko kakesom biikab emoni koipchi komut ripsetabgei akosub magutik tugul chekikon Ministry nebo kanyoiset asi kimuch kiterter mionoto.

Kamwa alake eng kandoik kobun County nebo Nandi kole mitei kokwotinweek mionoto ak kou noto konyalu eng chitugul koriipgei.