Komwei chi agenge netinyei COVID-19 eng sipitalitab Nandi Hills

Mitei barak ng’oiyondit eng county nebo Nandi kotinykei ak nekomwei eng koskolingutab omut chi 1 nekotesetai konyoru konyoiset eng komasta nekinyoe biik chetinye miandab corona virus eng sipitalitab county nebo Nandi Hills.

Kamwa police commander nebo Nandi East David Nyabuto kole chichoto ko kimonjororiot eng keteshetab police nebo Songhor eng komasta nebo Tindiret ole kotesetai konyoru kanyaishet eng sipitalinatak kotinykei ak nekikinyorchi miandab corona virus eng kasarta nekikerat eng keteshetab police nebo Songor.

Akot kou noto kokorus kwong’et ribikab kalyet chekoribe chichoto eng nemwaat kele makinai olekomweito ole mwaat kele nganda kokiribe inendet eng ripset nemitei barak, ko koimuch kotil pingoinik ak akomwei.