Kalyet eng Pokot

Kakomwa Senator nebo West Pokot Samuel Pogishio kole nyalu eng serkali kotoi posionikab bandaptai eng komasta nebo Kerio Valley asi kotoret kiit let kaimutiet nebo ngemetab kalyet nekikotestai eng komasatak eng kenyisiek chechang.

Kamwa Pogisho kole kole tesetai ngemetab kalyet eng Kerio Valley kosupkei ak nematindoi biikab komasatak poishonik alak cheyoei,ak kou noto konyalu kekanapta bandaptai, ole kasom kichomio biik chepiregei asi kobit kalyetab kipchulio eng komasatak.