Toyota has seen profits fall for the first time in half a decade.

Kakobarsta kampunit netinyegei ak chobetab karisiek nebo Toyota Melegwek cherekunotin eng kasartab mungaret nebo 2017.

Kamwa kampunit notok Toyota kole kole ngandan kiimuch koalda changindab lakrisiek chik chechiobei emetab japan eng ikasartab iarawek 6 chiebo  let eng ngenyitab mungaret nebo  2016 ko kibauryanchi kaimutik chebo waletab [iirabisiek eng sireet.

Kaibarasta kampunitab Toyota melegwek  chebo yen trillion 1.83  ne notok iko kaitet nemitei nguny eng kebeberta 21% ngekerchin ak kenyitab mungaret nebo 2016-2017.

Akot kou notok ko kakongong kampunitab Toyota kole  bendi koborostoi melegwek cherekunotin eng kenyitab  2018 kosupgei ak kimnatetab rabisiek chebo Japan.

Koitchi no-tok kampunitab Toyota kosupgei ak nekiwale yen  Japan dollar 105 ne notok ko kaitet neimuch  kotelel akoi arawetab 3 kenyit nenyonei.

Kabit nitok eng kasarta nekokotestai kobauryanchi kabelet nemitei barak kampunitab Toyota kobun kampuinitab  germany nebo Volks wagen  ole kiimuch  koalda  Volkswagen karisiek imilion 10.25  eng kenyitab 2016 kaitet nemitei barak ngekerchin  ak million  10.19 chekialda eng kenyitab 2015.