Embakasi MP Njagua Apologizes After Spat With Babu

Betut akenge yetap kobirgei eng tewernatet neo eng Bunge Mp Starehe Charles Njaguar ak Mp nebo Embakasi East Babu Owino ko kakomonge Njaguar Kosom nyoetap gaat biikap  emoni ak biikckik chekilewen  ine kotinygei ak yautionotok.

Kasom  nyoetap  gaat  Njagua kotinygei  ak  yautionotok ole  kariir let eng mwaeet kole komakonyolunot yautionotok bo tewernatet.
Kongololchin siriikap logoiywek eng Bunge koaror N Jaguar kole kobiit terchinonotok kosupgei ak wolchinetapgei nebo ngalek eng kwenunywa kit nekoip neregek ak koit  kobirgei

Eng komastanyi Kosom akine nyoetap gaat MP nebo Embakasi Central Benjamin Mwangi akobo yautionotok.

Yekangetepsee angotkochobot ine kikochi kerkongiet kosupgei ak yautionotok loyal kole Chabot koarorgei ine.