Kabetetab Rabinik Eng Chokesiekab NCPB

TINYEGEI  ALAGE ENG KANDOIKAB SERKALI :MWOEI MP-ALFRED KETER  

Eng kasarta netesetai  koityin orogenet kobotikab  bandek kotinygei ak kobetetab  rabinik eng chokesiekab  boror nebo NCPB   ko kakomongei Mp nebo Nandi  Alfred  Keter  ak korirtae  serkali  eng mweat kole  imuch  kokitinygei alage eng kandoik chemitei kandoenatet ak chorsetab  rabinik  eng NCPB  ak kou notok konyolu  koliban kabotik rabikwak eng chokchinet.

NCPB ko akenge eng kampunisiekab serkali che eng konegit kokokwer kabwatutikab biik che chang chebo emetab kenya kotinygei ak kobetab millionisiekab rabinik  chebo kabotik.

Ak kou notok kokangomongei eng betutab rani Mp.nebo Nandi Alfred Keter    ak korirtae  alak eng kandoikab serkali eng mwaet kole tinyegei   kobetetab  rabinik  ak  kou  notok konyolu  koyochi imanda kabotikab emoni  ak koliban rabinikwag eng chokchinet.

Kamwa Keter kole kikowekta let emoni nametab asoya  ak kou notok konyolu komongei kandoik  chetelele imanda  asikoborchigei imandap biik eng bororiosiek asi kimuch kekirinda pananda .

Kates keter  kole bunei kewelutik che chang kabotik kotinygei ak beit nekiolchine rurutikwak   nemitei ngwony ak alieitab mbolea  nemitei barak .