Kakomwa DP Ruto kole chobot keyochi chikilishet kotinygei ak ole kinyorundo mokornotet

Kakomwa Deputy President William Ruto kole chobot keyochi chikilishet kotinygei ak ole kinyorundo mokornotet anan Lifestyle Audit.

Kongololi eng tuiyetab konetik cheechen chebo sukulishekab secondary netesetai eng taonitab Mombasa,komwa Ruto kole magat keyochi chikilisionoto kandoik ak ofisaek tugul chebo serkali kou eng ngatutiet nekokon eng konegit President Uhuru Kenyatta.

Kamwa Ruto kole angotkomakiisto kaimutiet nebo nametab asoya eng emet,komabitu bandaptai.

Kasom Ruto biik tugul chebo emoni kotoret serkali eng poriet nekitokchini nametab asoya nekikowekta let bandaptai eng emoni.

Eng kit nekatook kole kawolchi biik chekokotestai kokon ngalalet kotinygei ak mokornotet netinyei,komwa Ruto kole wendi chikilisionoto koboru imanit kotinygei ak ole kinyorundo mokornotenyi. 

Kokotestai kobit ngalalet neo emet kotinygei ak chikilisionoto ole kokomongei alake eng kandoik ak komwa kole nyalu keyai chikilisionoto eng oret nekitokchinigei chi.