Omtatah in court to challenge the finance act 2018

Tuesday September 25, 2018 – Kowo kapkirwok chi neborchingei imandab kipkosobei noto naat ko Okiya Omtatah komoche kapkirwok kowirta ngatutiet nebo Finance Act 2018 nekoinde siyet president Uhuru Kenyatta eng kasitab mut wikit nekosirtoi.

 Eng petition inoto koikoito Omtatah eng kapkirwok nebo High Court komoche ine kapkirwok inoto koteleel kasuldaetab ngetutionoto eng mwaet kole kikichob eng oret nemonomegei ak ngatutikab emoni.

Kosupgei ak Omtatah ko kimakonyolu eng bunge kosiirto billitnoto eng kasarta nekikiitita taitab bunge kosupgei ak nekimanyor bunge koitetab Mps chekimogotin asikowirta memorandum nebo president eng billitnoto

Kamwa Omtatah eng kartasisiek chekoikoito koba kapkirwok kole kinyolu eng Mps ichegei koyochi wallet billitnoto kotomo kosiirto eng mwaet kole matindoi kamuget president koyochi wallet anan ammendments billit agetukul nemitei taitab bunge kobaten imuch kityo kokoito keretnyin ak kobokokchi Mps koyochi wallet

Komwaitaen Omtatah kesitnoto ogilyotab serkali anan Attorney General ak Speaker nebo National Assembly

Ngatutionoto bo finance act 2018 ko kotes aisurut nekiyochei tuguk cheterter eng emoni missing ko nebo mwanik eng kebeberta nebo 8%.