TERCHINET ENG OLPUSIMORU

Moche alake eng Mps kenam senator nebo Narok Ole Kina

Kakokoito kurset MPs 6 chebo Rift Valley koityi serkali konam ak korwokchi Senator nebo Narok Ledama Ole Kina kotinygei ak nekamwa kole tinyegei ine ak kabeetab biik kotoi chemarget eng komosta nebo Olpusimoru, County nebo Narok.

Kondochin MP nebo Cherangany Joshua Kuttuny, MP nebo Belgut Nelson Koech, MP nebo Konoin Brighton Yegon ak alak ko kamwa kandoichotok kole kokoyum baornatet neyamat kotinygei ak kabeetab biik kotoi boryet nekotesentai Senator Ole Kina ak kandoik alak chebo Narok ole kakogoito ichek baornatanotok koityi police