BOMET// Land matters

 

Kakikoito kurset eng serkali kotakokusyi kong koimutik chemitei eng nomunetab mbarenik eng emoni ak kolitiit koimutikchoto asikiterter terjinosiek chebitu kotinygei ak nomunetab mbarenik.

Kamwa County MP nebo Bomet Joyce korir kole nyolu eng serkali koker kole kakikirinda chobetab title deeds chemoititootin koboto nebo konam ak korwokyi afisaek chebo mbarenik cheikoitoi title deeds chemoititootin.