Iwekchinigegi poishet MPs eng betutab rani kokebata arawet 1 nebo komunget

Iwekchinigegi poishet MPs eng betutab rani kokebata arawet 1 nebo komunget

Tokchinigei bunge MPs eng kasarta netesetai terchinet kotinygei ak ngotutyet nebo Finance Act nekoisirto bunge eng konegit ole mochei MPs alake keisto Leaders of Majority chebo Jubilee ak NASA eng mwaet kole kipoishe ortinwek chemoiyonotin eng tokchinetab koker kole kakisirto ngotutionotok kiipchi ketes aisurushek ak olyetab mwanik.