Journalist Jacque Maribe and Joseph Irungu to know bail fate Tuesday, October 30

Wendi kotilei kapkirwok nebo Milimani Law Courts eng tarik 30/10/2018 angotkikochin anan keetee bail kabarastoindet Jacque Maribe ak chamanenyi Joseph Irungu nenaat kou Jowie.

Kabiit nitok yekangoesio eng kasarta ake lelutik chekikimwaitae kele kibar tuwai eng kibakenge ak biik alak chekamakomitei taitap kapkirwok inotok Monicah Kimani eng mengotenyi eng yutok bo Nairobi.

Eng kasaratak ko kasom ogilyotap Maribe Katwa Kigen kapkirwok kole kotaban kirwogetap Maribe eng nebo chamanenyi Jowie.

Eng komastanywa ko kasom ogilyotap Jowie kole kityakta ine eng bail ole kaesio kirwogindetap kapkitrwok inotok Justice James Wakiaga eng mwaet kole imuch kolany ndegeit Jowie komwei kosupgei ak nekikkobois ine eng kasrata nekoi eng emotinwekap sang. Kamwa Wakiaga kora kole imuch kotiem kobargei kokeny kosupgei ak nekikatiem kobargei yekingomwokgei kotomo kenam inendet.