Kakikoito kurset eng ofisitab Director neindochini kirwogutik koker kole kayai chigilishet nebo barak

Kakikoito kurset eng ofisitab Director neindochini kirwogutik koker kole kayai chigilishet nebo barak ak kokoito baornatet nekiim eng kapkirwok asikosulda kirwogutik chetinyegei ak nametab asoya

Kamwa kandoindet nebo chamaitab FORD Kenya Moses Wetangula kole moisuldoi boryet neketokchini asoya eng emet angot komakikoito baornatet neititaat eng kapkirwok.

Kabit nito eng kasarta ne mwaat kele alak eng baornatoshek chekoikoito Director nebo Public Prosecutions Noordin Haji eng kirwogutik cheterter chetinyegei ak nametab asoya komaititotin ako imuch komaisulda kirwogutichotok

Kongololchini siriikab logoiwek eng ofisit neo nebo chamaitab FORD Kenya eng taonitab Nairobi, ko kamwa Wetangula kole makat eng serkali kosuldae boryet nebo asoya eng oret netokunot eng mwaet kole mo nyolu kepoishe oret nebo kalotunet ole kamwa kole nyolu kirwokchi bik tugul chekitinygei ak asoya eng NYS ak Ministry nebo tililindo

Eng kasaratak komwa Wetangula kole nganda ikochini kasubet chamainyi tetutyet nebo keyai biretab kura nebo Referendum asikilitit komaswek chemoititotin, komoiyoni tetutik alak tugul chetokchinigei kebut counties

Kanamgei ngalaletab Wetangula ak nebo Deputy President William Ruto nekomwa eng betutab omut kole maiyanat kokwoutyet nemochei kandoik alake cheboto neki Prime Minister Raila Odinga kole kebut counties ak ketoi serkalishek chenootin kou Regional Governments