President Kenyatta to address corruption conference

Friday January 25, 2019 – Tetat kongololji eng raini president Uhuru Kenyatta tuiyet nekotet kipagengeisiek cheterter asikongalalen kotinygei ak kokwoutik chenyolu keib eng boryet nekitokyin youtikab nametab asoya eng emoni.

Tuiyonoto bo betusiek 2 kotuitos kipagengeisiek cheterter cheboto chebo serkali,kipagengeisiekab chikilisiet,kapkirwok ak alak ak tokyingei kora tuiyonoto kimong ortinwek chenyolu eng kipagengeisike cheterter kosib asikokirinda nametab asoya.

Alak eng afisaek chebo serkali chetetat kokoito ngalaletnywan eng tuiyonoto koboto Chief Justice David Maraga ole kimongu koter kebeberta nebo kapkirwok kosupgei ak nekokotestai korirtaen kipagengeisiek alak cheboto nebo DCI ak DPP kole kokoik kanogut eng boryetab nametab asoya eng emet.