ELBURGON//Son kills father, lynched by mob

Tuesday January 29, 2019 – Kaityi arogenet mengikab kokwetab Lawina, location nebo Ndoswa eng Elburgon kosupgei ak youtiet nekomas kobeeten sobeet kwanda werit agenge nebo kenyisiek 30.

Mwoe logoiwek kole kobiit terjinet eng weroto ak kwandanyin kotinygei ak rabisiek silling 200 chekomochei weroto kobun kwanda.

Akot kou noto ko eng karonetab raini ko kacheng ak kobokchi biikab emet chekatindoi neregek weroto ak kobeten inendet sobeet.