MP Gikaria arrested, charged with land fraud

Monday January 28, 2019  – Kakinam ak kirwokchi MP nebo Nakuru Town East David Gikaria kotinygei ak lelutik 8 chebo ngolset ak chorsetab imbarenik.

Kakinam Gikaria eng taonitab Nakuru ak kimut kwo keteshetab CID eng taoninoto ole kakitepsee kotomo kiit kapkirwok asi kirwokchi.

Kakirwokchi Gikaria eng taitab Principal Magistrate Bernard Mararo kotinygei ak lelutikchoto mwaat kele kiyai eng kwenutab arawetab 8 ak arawetab 12 kenyitab 2007.

Kaesio Gikaria lelutik tugul chekakimwaitae ole kakitiakta eng Cash Bail nebo silingishek Million 1.

Tetat keguur kirwogenyi eng tarik 30 arawani.

Akot kou noto komwa MP nebo Nakuru Town West Samuel Arama kole toogu kotinyegei ak polotet nametab Gikaria eng mwaet kole motinygei ak ngolset eng aletab imbaret 1 eng County nebo Nakuru.