Iran dismisses reports of plotting terror suspect’s escape

Monday February 25, 2019 – Kakoesio kapkiyok nebo emetab Iran eng emoni logoiwek chemwoe kole kityem kapkiyokinoto kotoret biik 2 chebo emetab Iran chekikimwaitaen youtikab chelesosnatet komweiso eng emoni.

Eng logoiyot kobun kapkiyokinoto bo Iran eng Nairobi ko kamwa Iran kole kiinoisechi ministry nebo ribsetab kalyet eng emet orit eng emoni kotinygei ak biik 2 chekiyaigei koik afisaek cheechen eng ministry inoto ak komwa komwa kole imuch kotoret komweitoetab biikchoto kerotin eng korkoret kongeten kenyitab 2012 kosupgei ak nekikimwaitaen youtikchoto bo chelesosnatet.