National Assembly vets Prof. Magoha

Thursday, March 14, 2019 – Kakomwa Prof Geroge Magoha nekokilewen koek Minister nelel nebo somanet kole motinyegei ak bolotet lewenenyi amu moikochini kasubet chamait age tugul nebo bolotet

Kongololi eng kasarta nekakiyochini chigilishet ne naat kou vetting eng taitab Committee on Appointments eng bunge nebo National Assembly, ko kamwa Prof. Magoha kole kokilewen inendet kosupgei ak poishonikchi chetokunotin eng ofisishek cheterter chekikonom eng tai

Kolewen President Uhuru Kenyatta Prof. Magoha koek Minister nelel nebo somanet asikoib boroindo nekonomu Amina Mohammed nekokinaktae kowo Ministry nebo urerioshek ole kamwa Magoha kole ingen President Kenyatta kotinygei ak telelenyi nebo bolotet ak kou notok koma iman kele lewenenyi kotinyegei ak bolotet

Kamwa Magoha kole angot kosirto bunge lewenenyi kowendi koibu walet neo eng Ministry nebo somanet eng mwaet kole wendi kopoishee oret nebo ngalalet eng istoetab koimutik chekikotestai kobit eng ministry inotok cheboto kongelelchinetab poishet nebo konetik

Kaiyomis kora Magoha kole wendi koibei kokwoutik chemokotin koker kole kakisuldae curriculum nelel eng oret nebo chokchinet eng mwaet kole curriculum inotok kowendi koistoi koimutik cheboto koitet neo nebo barnotik chemotinyei poishonik eng emet

Kotinygei ak telelchinetab tyemutik chebo KCPE ak KCSE, komwa Magoha kole wendi kotesetai ak boryet nekitokchini youtik chebo ngolset ak chorsetab tyemutik ole kamwa kole notok ko 1 eng poishonik chewendi koiityini komonut