TRANS NZOIA//Fire incident

Wednesday, March 20, 2019 – Kakeker sukulitab werik ak tibik nebo St. Josephs Kitale eng kasarta nemokingen kosupgei ak mat nekobel korik chekiruitos eng sukulinotok eng kembout nekaekchini betutab rani

Kamwa County Commissioner nebo Trans Nzoia Jimmy Njoka kole katil serkali koker sukulinotok yekangobor chigilishet kole mayatak kobit eng saishekab kemboi koma nyosutyet kobate kokitou ako kakotoigei chigilishet netokchinigei kenai bik chekotou mayatak.