No extension of date to get new notes

Thursday June 20, 2019 – Kakomwa gavana nebo Central Bank of Kenya (CBK) Patrick Njoroge kole mamitei tetutik alak tugul chebo ketes kasarta nemagat koit let kasarta nekikon serkali eng biikab emet kowekat notisiekab silling 1,000 chekibo keny

Kikon serkali ngatutionoto kewekta notisiekab silling 1,000 chekibo keny asikikochi biik chelelach koitei tarikit 1 arawetab 10 eng kenyini.

Kongololjin sirikab logoiwek eng karonetab raini ko kamwa gavana nebo CBK Patrick Njoroge kole ankot ketes kasarata kikon serkali komatoreti kiy eng mwaet kole kisubi ngatutionoto kikinde eng gazette notice nebo serkali.

Eng kasarata ko kamwa Njoroge kole nyolu eng biik chetindoi notisiekchoto cheitei millionit agenge kowal eng benki ak chetindoi chesirei million 5 korutechi Central Bank asikobiit kowal notisiekchoto kokaibata chikilsiiet.