Nakuru// Maternity Wing

June 24th,2019 – Takebaorionchin   meosiekap  kametwagik ak  lagok chekisiechei   eng  kasrtap  sigisiet eng  kebebrta  nebo  Sarambei , Soin  Ward ,Rongai Constituency eng  County  nebo  Nakuru.

Kosupgei  ak  notok  ko kaimongei  kibakengeit  nemabo  serkali  nebo  Dendalion ak komwa  kole   nyalu  kotakokuschikong  serkalitap County inotok  kebeberatak asikekirinda  meosiechotok.

Kondochin Esed Wendo ko kacher serkalit  neo   kogeer  kole kateech   sipitalisiek   ak  missing ko kebeberta  nebo  Maternity  eng   komoswek   cheterter asikotoret  kwonyik  eng  kasartap  sigisiet.