Justice Kimaru interviewed before JSC for

Tuesday, June 25, 2019 – Tesetai kotepsee kipakengeitab Judicial Service Commission bik cheterter chemochei kelewen koek kirwogik chebo kapkirwok nebo Court of Appeal

Kakitepsee eng betutab rani kirwokindetab kapkirwok nebo High Court Justice Luka Kimaru ne 1 eng kirwogik ak ogilyek chekiikoito sometab kelewen kopois eng kapkirwok nebo Court of Appeal

Kiibarasta kipakengeitab Judicial Service Commission boroinwek 11 chebo kirwogik chebendi kopoishei eng kapkirwok inotok bo Court of Appeal eng arawetab 2 eng kenyini olekinyor baronok chebo somet kobun bik 113

Eng baronochotok 113, ko kikilewen bik 35 chekiyochini interview kotomo kelewen 11 eng icheget ole tesetai interviews ichotok akoi betutab Jumatatu eng wikit ne nyonei

Kisirei kirwogik 11 che lelach eng kapkirwok inotok bo Court of Appeal asikotes koitetab kirwogik chebo kapkirwok inotok kongete 19 akoi 30

Kongololi eng taitab JSC, ko kamwa Justice Kimaru kole nyolchini boroinotok amu tokunotin poishonikchi ak kotinyei naet nebo kasarta nekoi anan experience