Starehe Mp “Jaguar” arrested

Wednesday June 26, 2019 – Kakonam police Mp nebo Starehe Charles Kanyi ne naat ko Jaguar.

Kanam police Jaguar en sang nebo gorikab bungee ng kit nekibwotyin ko kotinygei ak ngalalet nekokon eng konegit kole kewon chemungarainik chebo emotinwekab sang cheyoe mungaret eng emoni.

Kabiit nito eng kasarta nekaimongei serkali ak kochupto ngalaletab Jaguar.

Kamwa ngololindetab serkali Cyrus Oguna kole manyolu eng chemungarainik chebo emotinwekab sang cheyoe poisiet eng emoni kosich koyweisiet agetukul eng mwaet kole kiribe icheget.

Eng konegit ko kingat minister nebo ribsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred Matiang’i kewon chemungarainik 7 chebo emetab China chekimitei koyae mungaret eng siretab Gikomba kosupgei ak nematindoi chomchinet nebo koyae mungaret agetukul eng emoni.