EMC//Managing stress

Thursday, June 27, 2019 – Mitei maket nebo kineet ak kinoisenchi biikab emet kotinygei ak ortinwek cheterter cheimuch koboisie eng chengetab walutik eng kasarta nekabun icheget kaimutiet nebo kabwatutik chechang anan stress.

Nitok ko kosupgei ak Senior Magistrate neboishei eng emetab Uingereza Lane Milon ne kamwa kole kikotestai kebaorionchi yautik chemakororon eng emet cheboto baretabgei kosupgei ak kaimutikab kabwatutik chebunei chongindo nebo bikab emet