200 Kenya Power staff and customers summoned over billing scandal

Friday June 28, 2019 – Kakengat kiboitinik ak Customaek chesirei 200 chebo kampunitab Kenya Power koba taitab kipagengeitab segeishet nebo Directorate of Criminal Investigations (DCI) asi kosir logoiyot kotinygei ak ngolset nekibit eng tetutiet nebo lipanetab sitimet nebo Postpaid Billing System nekiipchi kobetyo rabinik Millionishek chechang.

Kosupkei ak Director nebo DCI George Kinoti,ko kibetyo rabinikchatak yekingopois eng kipagenge kiboitinikab Kenya Power, Brokers ak Customaek chesirei 5,000 chebo kampuni noto kochor rabinikchatak.

Alak eng biikchoto magat koitita DCI koboto Directors chebo kampunishek cheterter ak biik alak chekibwotchini kele kinyor kelchin kobun rabinikchatak.

Kakingat biikchoto koitita DCI eng betushek cheterter eng arawetab 7 asi ketepsee.