Kiywechini kole kakobet sobonwekwak lagok oeng eng Kiptenden

Kiywechini kole kakobet sobonwekwak lagok 2 kosupgei beekap maranet ak ngasiakanetab emet eng Kiptenden nemi Kipkelion West eng Kericho County.

Mwaat kele koropob ropta neo eng komosataka akolaa korik koboto malik alak akomwaat kele inkandan kokisoru alak eng biik komaimukak kesoru lakwet.

Miten en arokenet mengikab kokwotinweek cheteter en Kunyak en Kipkelion west en county nebo Kericho kosupke ak ngisyokenetab ngwendet nekobit en kemout nekoekyin raini ole kibwotyin kokakobet sabet biik cheite 2.

Kokwotinweek chekotiny ngisyokenet akomiyen aroket koboto:

Kiptenden, Kabirong, Ng’ebebo ak Kapkese.

Kangal eng oret nebo 1 eng1 MP nebo Kipkelion West Hilary Nyiganet Arap Kosgei nekasom biikap emet komatkotyem kosir oinosiek eng kasari.