Toretet eng mengikab Menengai eng kasartaab Corona

Kakotuiyogei kampunitab Geothermal Development Coroporation (GDC) ak serkalitab County nebo Nakuru eng tetutik chebo kakoitoetab toretet eng mengikab Menengai eng kasari bunei bichiindo kosupkei ak miondab Corona.

Kakon kampuninoto toretetab amitwogik, sabunishek ak tuguk alak chebo olietab silingishek Million 1.3 che tetat keropchi mengikab komasatak bo Menengai asi kotoretegeei eng kasari bo Corona.